Ekonomi Hukuku

MENU

Bu program; Anayasa, Medeni, Borçlar, Ticaret Hukuku ve yan dallarını lisans seviyesindeyken yatay düzlemde ele almış hukukçulara bu ve benzeri derslere dikey düzlemde de detaya inilerek ekonomi perspektifinden bakabilme ve disiplinler arası bağlantı kurarak yaratıcı çözümler ortaya koyabilme becerisini sağlamaya çalışacaktır. Aynı zamanda program dâhilinde hukukçulara gerekli ekonomi bilgisinin de verilmesine gayret gösterilecektir.