Programın Yapısı

MENU

Tezli ve Tezsiz program, toplam 24 kredilik ders yükü (12 ders), bir seminer dersi ve bitirme projesi veya yüksek lisans tezinden oluşmaktadır.