MENU

Gayrimenkul Finansmanı ve Değerleme; finans, mühendislik, ekonomi ve idari bilimler, hukuk gibi farklı bilim dalları ile ilişkili disiplinlerarası bir çalışma alanıdır. Bu alan; ekonomi, finans ve muhasebe, vergi, kadastro-tapu mevzuatı, bilgi sistemleri, pazarlama, yöneylem teknikleri, değerleme, tarım, inşaat, planlama, mimarlık, harita, siyaset bilim, çevre bilimleri, bilgisayar programlama, halkla ilişkiler ve meslek etiği gibi birçok bilim dalını ilgilendirmektedir. Dünyada birçok üniversitede lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim yapan taşınmaz geliştirme (Real Estate & Property Development), taşınmaz bilimleri (Property Sciences), taşınmaz ekonomisi veya yönetimi (Economics & Management of Real Estate) gibi farklı isimler altında bölümler bulunmaktadır.

Program 3 dönemden oluşmaktadır. Programda; gayrimenkul ekonomisi, finansmanı, istatistik, pazarlama, değerleme, proje etüdü, gayrimenkul hukuku, gayrimenkul mevzuatı, ilgili vergi ve muhasebe dallarında dersler yer alacaktır. Program tezli veya tezsiz yapılabilmektedir. Programın tezsiz yürütülmesi durumunda yüksek lisans öğrencisi her biri üçer kredilik 8 zorunlu ve 2 seçimlik ders ile kredisiz bitirme projesi almaktadır. Programın tezli yürütülmesi durumunda 6 zorunlu ders, 2 seçimlik ders ve kredisiz yüksek lisans tezi hazırlanmaktadır.