Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Başvuru Koşulları

 • Özel Hukuk programı için (modülsüz); Sadece Hukuk Fakültesi Mezunları katılabilir.
 • Arabuluculuk Modülü için; Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı Arabuluculuk Modülüne sadece Hukuk Fakültesi Mezunları katılabilir. Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans Programı Arabuluculuk Modülüne ise Psikoloji ve İletişim Fakültelerinden mezun olanlar da katılabilir.
 • Sağlık Hukuku Modülü için; Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı Sağlık Hukuku Modülüne sadece Hukuk Fakültesi Mezunları katılabilir. Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans Programı Sağlık Hukuku Modülüne ise Eczacılık, Tıp, Diş Hekimliği veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinden mezun olanlar da katılabilir.
 • ALES sınavından en az 55 puan (Eşit ağırlık) almak (Tezli YL programı için)

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-Eşit Ağırlık en az 55 puan)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı.
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • E-devletten İkametgâh ve Sabıka Kaydı
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

(Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)