Program Başkanının Mesajı

MENU

Küreselleşmeyle birlikte ülke ekonomisinin dışa açılma süreci hızlanmış ve yabancı sermaye girişleri büyük artış göstermiştir. Ekonomimizin dünyaya entegrasyon süreci; ülkemizde işletmecilik uygulamalarını ve muhasebe düzenini büyük ölçüde etkilemiştir.

Türk Ticaret Kanunu’yla, işletmelerin kurumsal bir yönetim yapısına geçişi ve sadece yasal yükümlülüklere dayalı değil tüm bilgi kullanıcıları için muhasebe düzeni amaçlanmıştır. Muhasebe alanında uluslararası uygulamalara entegrasyon amacıyla, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Büyük ve Orta Boy İşletmeler Finansal Raporlama Standartları ve Türkiye Denetim Standartları uygulamaya koyulmuştur.

Muhasebe bilgi güvenilirliğinin güçlendirilmesi yönünde yaşanılan bu gelişmeler muhasebe meslek mensubu profilini ve meslekten beklentileri büyük ölçüde etkilemiştir.

Okan Üniversitesi olarak; bütün bu gelişmelere dayalı müfredatımızı sürekli güncellemekteyiz. Müfredatımız; meslek adayları, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler veYeminli Mali Müşavirlerin ihtiyaçları ve amaçları doğrultusunda geliştirilmiştir.

Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans programımızın ana amacı: Vergi mevzuatı ve finansal raporlama standartlarına (TFRS ve BOBİ FRS) göre bilgisayar ortamında muhasebe tutabilen, finansal tabloları hazırlayan, analiz ederekyorumlayabilen, denetim standartlarını uygulayabilen, çağdaş bilgi ve becerilere sahip, gelişen teknolojileri kullanabilen, ekip çalışmasına uyumlu ve liderlik özelliklerine sahip alanında uzman meslek mensuplarının yetiştirilmesidir.