Programın Amacı

MENU

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Yüksek Lisans Programının amacı, sağlık hizmetlerinin ve eğitim hizmetlerinin uygulandığı tüm alanlarda çocukların (0-18 yaş) fiziksel, bilişsel, sosyal-duygusal, dil gelişimlerinin desteklenmesinde, öz-bakım becerilerinin geliştirilmesinde, ruhsal ve fiziksel sağlığın korunması ve geliştirilmesinde, etkili ve kaliteli tanı ve değerlendirmenin sağlanmasında ve özel eğitim gerektiren süreçlerde uygulamanın ve yönlendirmenin yapılmasında teorik bilgi kazandırmak ve kazanılan bilgileri uygulayabilen, araştıran, sorgulayan, alanı ile ilgili problemleri tanımlayabilen, bilimsel yöntemi anlamış ve benimsemiş, disiplinler arası çalışmaya yatkın çocuk gelişimi ve eğitimi bilim uzmanları yetiştirmektir.