Programın Amacı

MENU

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı; 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, özel gereksinimli, akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç ve gelişimsel risk altındaki çocukların bilişsel, dil, motor, sosyal, duygusal, özbakım alanlarındaki becerilerini değerlendirebilen, gelişimsel tarama ve tanımlama yapabilen, gelişimsel destek/eğitim/müdahale programları hazırlayabilen, uygulayabilen, değerlendirebilen, çocuğun ailesine “Aile Merkezli” uygulamalarla gereksinimleri doğrultusunda danışmanlık verebilen, bu alanda görev yapan profesyonellerle işbirliği içerisinde çalışarak topluma nitelikli hizmet sunabilen yüksek donanımlı, yaşam boyu öğrenmeye istekli, toplumun değişen ve gelişen gereksinimleri doğrultusunda kendini yenileyebilen ve geliştirebilen, etkili iletişim kurabilen, eleştirel düşünme becerisi gelişmiş, yaratıcı, üretken, etik değerlere önem veren “Çocuk Gelişimi Uzmanı” yetiştirmeyi hedeflemektedir.