Muhasebe ve Denetim

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Muhasebe ve Denetim
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Doç. Dr. Hüseyin Mert

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Bu programın amacı, denetim sektörü için sürekli gelişen ve değişen piyasa şartlarına göre kendini yenilemeyi bilen, girişimci, dinamik ve analitik düşünce becerisine sahip yöneticiler yetiştirerek iş hayatına kazandırmaktır. Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı, güncel teori ve uygulamaları temel alan ders programıyla ve bu programda ders verecek uzman öğretim kadrosuyla sözkonusu amaca ulaşmaya çalışacaktır. Ders programı, denetim sektörüne etkili iletişim yapabilen ve kişisel becerilere sahip, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefi güden profesyonel yöneticiler yetiştirmeye yönelik hazırlanmıştır. Programa devam eden öğrenciler, ilk iki yarıyılda ekonomi, finans ve muhasebe dallarında alan dersleri alacaktır. Programın üçüncü yarıyılında açılacak tüm dersler seçimliktir.

Programın İçeriği

Tezli Program, toplam 21 kredilik ders yükü (7 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz Program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • MMBA 517 İşletme Ekonomisi
 • MMBA 570 Maliyet Muhasebesi
 • MMBA 566 Yönetim Muhasebesi
 • MMBA 521 Finansal Yönetim
 • MMBA 527 Maliyet ve Yönetim Muhasebesi
 • MMBA 523 Denetim Uygulamaları
 • MMBA 567 Uluslararası Denetim Standartları
 • MMBA 563 İleri Düzey Muhasebe ve Finansal Raporlama
 • MMBA 553 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
 • MMBA 561 Muhasebe Bilgi Sistemleri
 • MMBA 569 Banka Muhasebesi ve Raporlama
 • MMBA 537 Revizyon
 • MMBA 541 Türk Vergi Hukuku
 • MMBA 543 Vergi Teknikleri
 • MMBA 587 Finansal Türevler
 • MMBA 589 Proje Değerleme ve Finansman
 • MMBA 591 Uluslararası Finansal Yönetim
 • Tez / Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-EA en az 55 puan)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı sureti
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (E-Devlet)
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

TANITIMLAR VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Program Başkanımız Anlatıyor

Öğrencilerimiz Anlatıyor


Ozan ŞENEL - Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı
TMS / TFRS düzenlemeleri ve uygulama alanındaki bilgi ve tecrübelerimi artırmak ve bu alanda çalışmalar yapmak adına yüksek lisans yapmak istedim. İstanbul Okan Üniversitesini Muhasebe Denetim YL bölümü ve bölüm başkanı Doç.Dr. Hüseyin Mert ve diğer bölüm hocalarımızın, alanında saygın ve uzman olmaları ve ayrıca meslek mensubu olmaları sebebiyle tercih ettim. Eğitimim sonunda teorik ve uygulama dersleriyle mesleki bilgilerime önemli katkıları olmuştur. Kariyerlerinde, mali müşavirlik, bağımsız denetçilik alanlarında ilerlemek isteyen adaylara tavsiye etmekteyim.


Kerim ELAGÖZ - Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı
Mesleğimin gereği, çalışma hayatında daha uzman bir görüşe sahip olmak, daha donanımlı ve bilgili olmak için, yüksek lisans yapmaya karara verdim. Bilgi çağının gereği olarak üniversitenin evrensel değerlere sahip, bilgili ve araştırmacı, alanlarında uzman kadroların ülke geleceği için yarınlara daha duyarlı aydın bir gelecek nesil yetiştirmek için felsefesinin olduğunu gördüğüm için tercih ettim. Yüksek Lisans yapmayı düşünen tüm kişilere Kariyerleri yolunda İstanbul Okan Üniversitesini kesinlikle tavsiye ederim.Program Tanıtım Toplantımız