Muhasebe ve Denetim

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Muhasebe ve Denetim
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Doç. Dr. Hüseyin Mert

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Bu programın amacı, denetim sektörü için sürekli gelişen ve değişen piyasa şartlarına göre kendini yenilemeyi bilen, girişimci, dinamik ve analitik düşünce becerisine sahip yöneticiler yetiştirerek iş hayatına kazandırmaktır. Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı, güncel teori ve uygulamaları temel alan ders programıyla ve bu programda ders verecek uzman öğretim kadrosuyla sözkonusu amaca ulaşmaya çalışacaktır. Ders programı, denetim sektörüne etkili iletişim yapabilen ve kişisel becerilere sahip, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefi güden profesyonel yöneticiler yetiştirmeye yönelik hazırlanmıştır. Programa devam eden öğrenciler, ilk iki yarıyılda ekonomi, finans ve muhasebe dallarında alan dersleri alacaktır. Programın üçüncü yarıyılında açılacak tüm dersler seçimliktir.

Programın İçeriği

Tezli Program, toplam 21 kredilik ders yükü (7 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz Program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • MMBA 517İşletme Ekonomisi
 • MMBA 521Finansal Yönetim
 • MMBA 527Maliyet ve Yönetim Muhasebesi
 • MMBA 523Denetim Uygulamaları
 • MMBA 567Uluslararası Denetim Standartları
 • MMBA 563İleri Düzey Muhasebe ve Finansal Raporlama
 • MMBA 553Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
 • MMBA 561Muhasebe Bilgi Sistemleri
 • MMBA 569Banka Muhasebesi ve Raporlama
 • MMBA 537Revizyon
 • MMBA 541Türk Vergi Hukuku
 • MMBA 543Vergi Teknikleri
 • MMBA 587Finansal Türevler
 • MMBA 589Proje Değerleme ve Finansman
 • MMBA 591Uluslararası Finansal Yönetim
 • Tez / Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
 • ALES sınavından ilgili alanda en az 55 puan almış olmak (Sadece tezli programlar için)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı veya noter tasdiklisi, ya da mezun olunan üniversite onaylısı
 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu