Lojistik Yönetimi

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Lojistik Yönetimi
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Didem Demir

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Üretimin alt faaliyeti olarak Lojistik Yönetimi ile uluslararası ticaretin önemli bir işlevi, kaldıracı olan Tedarik Zinciri Yönetimlerinde, kesişen iş süreçleri ve kararların olmasına rağmen genel anlamda birbirinden farklı yapıda olup; lojistik, Tedarik Zincirinin sadece bir bileşeni olduğu; teknik, bilimsel süreç ve kavramların yer aldığı birer disiplinlerdir. Bu sebeple gerek ulusal gerekse uluslararası konumda hem sektörün gelişmesi hem de bunlardan hizmet alan müşteri memnuniyeti ve saygınlığının artması için sektöre, lojistik saha tecrübesi yoğun danışman desteğine sahip akademisyenlerimiz ile şirket çalışanlarına; yönetsel yetenekleri gelişmiş, eğitimli ve donanımlı/nitelikli iş gücü kazandırmayı hedeflemiştir.

Ülkemizin uluslararası arenada lojistik performans indeksine bakıldığında Eğitimli personellere ihtiyaç olduğu gözlenmektedir. Bu eğitim gerekliliği mevcut çalışanların kendilerini geliştirmesini de kapsamaktadır. Lojistik, Tedarik Zinciri ve Eğitime bakış açısını anlatan Sloganımız, “Lojistik nefes, tedarik zinciri ise hayattır. Bir nefesi hayata dönüştüren ise eğitimdir”.

Programın İçeriği

Tezli Program, toplam 24 kredilik ders yükü (8 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz Program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • LMBA511Lojistik Yönetimi
 • LMBA539Üretim ve Stok Yönetimi
 • LMBA533Taşımacılık Yönetimi
 • LMBA521Tedarik Zinciri Yönetimi
 • LMBA537Depo ve Dağıtım Merkezi Yönetimi
 • LMBA517TZY Planlama ve Modelleme
 • LMBA515Satın alma ve Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
 • LMBA523Lojistik Bilişim Sistemleri
 • LMBA547Lojistik Optimizasyon Modelleri
 • LMBA531Lojistik ve TZY Stratejileri
 • LMBA535Lojistik ve Ticaret Hukuku
 • Bölüm Seçmeli 1
 • Bölüm Seçmeli 2
 • Bölüm Seçmeli 3

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-EA en az 55 puan)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı sureti
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (E-Devlet)
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu