Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

a. Mezuniyet Koşulu
Yüksek lisans giriş sınavına kabul edilmek için adayların, dört yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olmaları gerekmektedir.

b. ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı puanının 55 veya üzerinde olması gereklidir.

d. Başvuru İçin Gerekli Belgeler

  • ALES belgesi
  • Özgeçmiş
  • Nüfus Cüzdanı Sureti
  • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
  • Not Çizelgesi (transkript) aslı veya noter tasdiklisi ya da mezun olunan üniversite onaylısı
  • 3 adet vesikalık fotoğraf
  • Nüfus Cüzdanı
  • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak.

İstenilen belgelerin aslının ya da noter onaylısının haricinde getirilen belgeler ve fotokopileri KABUL EDİLMEYECEKTİR.