Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Program Hakkında

MENU

Eğitim yönetimi ve denetimi tezli yüksek lisans programının eğitim süresi 4 yarıyıldır. Bu sürede öğrenciler eğitim yönetimi ve denetimi alanına ilişkin kuram ve uygulamaya dönük dersler alırlar ve danışman yönetiminde bitirme tezi hazırlamak ve tez savunma sınavında başarılı olmak zorundadırlar. İki yıl sonunda eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi alırlar.

Bu programın sonunda Eğitim yönetimi ve denetimi alanından mezun olan uzman adayları,
1. alanıyla ilgili öğrendiği kuram ve ilkeleri eğitim yönetimi ve denetimi alanına uygulayabilir.
2. alanlarında karşılaştıkları sorunları algılayabilir ve bu sorunlara çözüm getirebilir,
3. alanlarıyla ilgili değişimi analiz edip değişimi yönetebilir.
4. alanlarıyla ilgili olarak akademik çalışmalar yapabilir ve bunları akademik ortamlarda sunup yayınlayabilir.
5. alanlarıyla ilgili olarak yeni yaklaşımlar geliştirebilirler.