Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU
  • Üniversitelerin 4 yıllık Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinden mezun olmak,
  • ALES sınavından en az 55 puan almış olmak (Tezli programlar için - İlgili alan puanı),
  • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi,
  • Not Çizelgesi (transkript); aslı veya noter tasdikli örneği ya da mezun olunan üniversiteden onaylı örneği,
  • 3 adet vesikalık fotoğraf,
  • Nüfus Cüzdanı,
  • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak.