Programın Yapısı

MENU

Yalnızca tezli olarak sunulan İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programına ÖSYM tarafından yapılan ALES’den en az 55 puan alan öğrenciler kabul edilir. Yüksek Lisans programına aşağıdaki alanlarda Lisans Diploması sahibi olan Mühendisler başvurabilirler.

  • İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu
  • Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu
  • Maden Mühendisliği Bölümü mezunu