Program Başkanının Mesajı

MENU

Sinema Televizyon Yüksek Lisans Programı, sinema, televizyon, yayın, yapım ve reklamcılık alanlarında hem kuramsal bilgiyi işleyebilen araştırmacı hem de teknik bilgi ile donatılmış uygulamacı sinemacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program sinema ve televizyon pratiğinin büyük ölçüde değiştiği bu alanda ortaya konulan geleneksel ve modern pratikleri, kuramsal ve tarihi yaklaşımları akademik düzeyde öğreterek öğrencilerin tüm bu birikimi kullanabilir ve işleyebilir hale gelmesini sağlar. Öğrencilerimiz, kuramsal çalışmaların yanında sayısal teknoloji ve geniş alt yapı olanaklarımız sayesinde uygulamalar yaparak bireysel tasarımlarını yaşama geçirebilmekte ve sanatsal düzeyde yaratıcılıklarını ortaya koyabilmektedir.

Ayrıca programımız öğrencilerin yüksek lisans eğitiminin getirdiği azami teorik ve akademik donanıma sahip olmasını amaçlar. Böylelikle akademik niteliğin ön planda olduğu doktora eğitimi ve akademik kariyer için de öğrencilerin hazır olması sağlanır.