Programın Amacı

MENU

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı’nın temel amacı; dört yıllık lisans eğitimi boyunca öğrenilen teorik ve uygulamalı bilgileri derinleştirmiş, bilimsel araştırma yapabilmenin temellerini öğrenmiş, klinik bilgileri geliştirerek farklı fizyoterapi ve rehabilitasyon tekniklerini spesifik olarak uygulayacak duruma gelmiş, mesleki konularda bilgi edinme yollarını, bilgiyi sunmayı, paylaşmayı, üzerinde tartışmayı öğrenmiş, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili eğitim programlarına katkı verebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde uzman fizyoterapistler yetiştirmektir. Böylece bu program ile aynı zamanda üniversite ve araştırma merkezlerinin ihtiyaç duyduğu öğretim üyesi yetiştirmenin ilk adımını yerine getirmektir.