Sınav Bilgileri

MENU

Adayın başvuruları üzerinden yapılacak ön değerlendirme sonucu belirlenen kriterlere uygun görülen tüm adaylar bilim sınavına girmeye hak kazanacaktır.

Bilim sınavı, adayların lisans düzeyindeki temel bilgilere hakimiyetini ve bu temel bilgileri sistematik biçimde aktarabilme becerilerini değerlendirmeyi amaçlayan bir sınav olacaktır. Bu sınavda başarılı olabilmeleri için adaylara, psikoloji lisans eğitimin temel dersleri arasında olan Psikopatoloji, Genel Psikoloji, Kişilik Kuramları, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Bilişsel Psikoloji, Etik ve Araştırma Yöntemleri konularına hâkim olacak biçimde bir çalışma ve hazırlık yapmaları önerilir. Bilim sınavında yeterli başarıyı gösteren belli sayıdaki adaylar mülakat sınavına girmeye hak kazanacaktır.

Psikoloji alanındaki öğretim üyeleri tarafından yapılacak mülakatta, adayların uzman olmaya uygunluğu, akademik ilgi alanları ve amaçları değerlendirilecektir.

Mülakatların tamamlanmasının ardından, programa girmeye hak kazanan asil ve yedek listeler Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Asil listelerin kayıt olması için bir süre verilecektir. Bu sürede kayıt olmaya gelmeyen asil listedeki öğrencilerin hakkı yedek listedeki öğrencilere geçecektir.

Bilim Sınavı
Yazılı bilim sınavının amacı, adayların standart bir psikoloji eğitiminde kazanmaları beklenen temel bilimsel yöntem ve psikoloji bilgisine sahip olma düzeylerini değerlendirmektir. Sınav dili Türkçedir. Sınav şu alanları içermektedir: Araştırma Yöntemleri, Öğrenme, Gelişim Psi, Sosyal Psi., Bilişsel Psi., Kişilik Kuramları ve Psikopatoloji, Araştırma Yöntemleri ve etik. Önceden sınava hazırlanmak isteyen meslektaşlarımızın, bu alanlarla ilgili lisans kitaplarını ve notlarını gözden geçirmeleri önerilir.

Yazılı bilim sınavı sonuçları bilimsel hazırlık programı için bir muafiyet niteliği taşımaz.

Mülakat
Adayların, bu eğitim programı ve meslek alanı açısından sahip olmaları beklenen özellikler açısından değerlendirilmesi amacıyla mülakat yapılır. Mülakat, programın öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilir.

Öğrencilerin programa kabulünde lisans ortalamaları, bilim sınavı ve mülakat sınavından aldıkları puanları dikkate alınacaktır. Tüm bunların yüzdelikleriyle ortalamaları alınıp, sıralama gireceklerdir.