Estetik Restoratif Diş Tedavisi

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Estetik Restoratif Diş Tedavisi Yüksek Lisans Programı
Program Türü: Tezli
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Prof. Dr. Haşmet Ulukapı

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Restoratif Diş Tedavisi; dişlerin morfolojik, mikroskobik, ultrastürüktürel ve fizikokimyasal düzeyde yapıları ve fonksiyon özellikleri, bu yapı ve fonksiyonlarda normalden sapmalara, bozukluklara neden olan hastalıklar, bu hastalıklardan korunma yöntemleri, bu hastalıkların komplikasyonlarını önleyici tedavileri, her düzeydeki yapısal bozuklukların operatif ve restoratif işlemlerle onarılıp, dişlerin fonksiyonel durumlarını iyileştirici tedavileri ile ilgili bilim dalıdır.

Günümüzde, diş rengindeki restoratif biyomateryallerin gelişimiyle, fonksiyonel ve estetik tedaviler öne çıkmıştır. Bunun yanısıra, bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler, estetik ve fonksiyonel diş tedavilerinin kişiye özel gülüş tasarımları ile uygulamasında önemli katkılar sunmaktadır.

Estetik Restoratif Diş Tedavisi Tezli Yüksek Lisans eğitimi ile, dişin sert dokusu ile ilgili tüm anomali ve hastalıklarını ayırt edip tanıyabilecek, yorumlayıp kişiye özel tutum ve gülüş tasarımı ile diş tedavilerini tamamlayabilecek, topluma ileri seviyede sağlık hizmeti verebilecek, klinik ve bilimsel donanıma sahip dişhekimleri yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

Programın İçeriği

Tezli Yüksek Lisans Programında en az 12 seçmeli ders (toplam 34 kredi) alınması ve başarı ile tamamlanması zorunludur.

Programın Müfredatı

 • ERD 501 Patobiyoloji
 • ERD 502 Tanı ve Tedavi Planı
 • ERD 555 Temel Adezyon Prensipler
 • ERD 507 Temel Estetik Prensipler
 • ERD 509 Estetik Biyomateryaller
 • ERD 553 Olgu Değerlendirme Toplantısı I
 • ERD 503 Direkt Restoratif Teknikler ve Adezyon
 • ERD 504 İndirekt Restoratif Teknikler ve Adezyon
 • ERD 556 Estetik Restoratif Diş Tedavisinde Bilimsel Kanıtlar
 • ERD 552 Restoratif Diş Tedavisinde Araştırma Yöntemleri
 • ERD 554 Olgu Değerlendirme Toplantısı II
 • Seminer Dersi
 • Tez

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-Sayısal en az 55 puan)
 • TIPDİL Belgesi (Diş hekimliği alanındaki doktora programlarında yabancı dil koşulunda TIPDİL puanı (en az 55) geçerli olup süresi 5 yıldır.)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı sureti
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (E-Devlet)
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu