Programın Amacı

MENU

Dünyada ve ülkemizde Mimarlık ve İnşaat sektörü büyük gelişmeler göstermektedir. Hızla artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarının barınma, üretim, yönetim, eğitim, enerji, ulaştırma ve ticaret gibi hizmetlerde karşılanmasını üstlenen yapım sektöründe, özellikle son yıllarda büyük aşamalar kaydedilmiştir. Ülkemizde bu sektör, dünya ölçeğinde ön sıralarda yer almaktadır. Diğer taraftan önem katsayısı yüksek, nicelik ve nitelik açısından standartları yüksek prestij binalarına yönelim, büyük oranda artmıştır. Bu da, hem daha yoğun bir çalışma, hem de araştırmacılık ile sanat becerileri gelişmiş lisansüstü eğitim yapmış uzman ve yetkin mimarların eğitilmesini gerektirmektedir. Bunun yanısıra, globalizasyon çerçevesinde dil bilen meslek adamlarının yetişmesi bir zaruret halini almıştır. Yüksek Lisans programımız, yukarıda kısaca özetlenen ihtiyaçlara, bir lisansüstü programı kapsamında nitelikli mimarların yetiştirilmesiyle hem yapım hem de eğitim sektöründe yanıt vermeyi amaçlamaktadır.

İstanbul Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılması planlanan Mimarlık Yüksek Lisans Programı ülkemizin gereksinimlerini karşılayacak çağdaş ve öncü Mimarlık konularında uzmanlık verilmesi hedeflenmektedir. Diğer bir hedef, lisans mezunlarının araştırmaya teşvik edilerek İngilizce Doktora Programımıza hazırlanmasıdır. Aynı zamanda, pratiğin içinde yer alan ve çalışmakta olan mimarlar için Bologna kararları ve süreci çerçevesinde yetkinlik anlayışına yöneltilmeleri için gerekli araştırma ve eğitim olanakları sağlanmaktadır. Dolayısıyla, hem akademik hayata giriş yapmak isteyen genç mezunlara, hem de iş yaşamında yeni teknolojileri takip etmeyi hedefleyen mimarlara gereken bilgi ve becerileri kazandırılmış olacaktır.