Programın Yapısı

MENU
  • Tezli Program, toplam 30 kredilik ders yükü (12 ders) ve bitirme tezinden oluşur.
  • Tezsiz program, toplam 30 kredilik ders yükü (12 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.