Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Başvuru Koşulları

 1. Her iki program da, öğretim üyesi potansiyelimizden azami yararlanmak amacıyla yeterli bir İngilizce bilgisi aramaktadır. Ancak programımız, İngilizcenin yanısıra Almanca, Rusça, Fransızca, Çince gibi bir B ve/veya C dilinde yeterli olan adaylara da açıktır. Aday B dili için aşağıdaki belgelerden herhangi birine sahip değilse yabancı dil yeterliği Üniversitemiz Yabancı Dil Biriminin yapacağı yeterlik sınavı ile belirlenir. Aday bu sınavdan en az 70 puan almalıdır. Yabancı dil Yeterlik belgelerinin geçerlik süresi 2 yıldır. C dili için ise, ilgili dilde düzenlenmiş devlet sınavları belgelerinin (İspanyolca için DELE gibi) ve puanlarının geçerliği üniversitemizin kurullarınca değerlendirilir. Gerektiğinde, başvuran adaylar için C dillerinde yeterlik sınavları da kurumumuzca yapılacaktır.
 2. Çeviri yüksek lisans programı, mütercim tercümanlık eğitimi almamış adaylara da açıktır, özellikle farklı alanlardan lisans mezunlarının yararlanması düşünülerek planlanmıştır.

YDS: 70
TOEFL - PBT: 550
TOEFL - CBT: 213
TOEFL - IBT: 79
TWE: 4,5
IELTS: 7

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için - Sözel en az 55 puan)
 • YDS sınav belgesi
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı.
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • E-devletten İkametgâh ve Sabıka Kaydı
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)