Yerel Yönetimler

MENU

Yerel yönetim konusunu, farklı disiplinlerden yaklaşarak ele alabilecek akademisyenlerle, şeffaf, katılımcı, çevreye duyarlı, yenilikçi ve demokratik yerel yönetim anlayışının geliştirilmesi ve bu anlayışı benimseyen insanlar yetiştirilmesi Programın temel hedefidir. Gerek, yeni yerel yönetim anlayışı ve vizyonun geliştirilerek yaygınlaştırılması, gerek yerel yönetici adaylarının akademik birikimlerini bu yönde arttırıcı eğitimin, ülkenin geleceğine de katkı sağlayacağı düşünülmektedir.