Yerel Yönetimler

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı
Program Türü: Tezli-Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Doç. Dr. Mehmet Kabasakal

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Dünyada sosyal, ekonomik, siyasal ve mekânsal değişiklikler, yönetimi, dolayısıyla yerel yönetim yaklaşımlarını doğrudan etkilemektedir. Hızla küreselleşen dünyada, kentleşme ve kentleşmenin yarattığı etkiler, pek çok şey gibi yönetim biçimi ve anlayışı da değiştirmekte, bu değişim, kamu yönetimine de yansımaktadır. Artık, her şeyi merkezden planlamak ve yönetmek mümkün değildir. Yerinden yönetim ve katılımcı anlayış ağırlık kazanmaktadır. Dünyada belediyecilik anlayışı da değişmektedir. Artık, yöre halkına sadece altyapı hizmetleri sunan belediyeler, yerlerini, hizmetleri çok çeşitlenmiş belediyelere bırakıyor. 'Sosyal belediyecilik' diye de tanımlanan yeni bir belediyecilik anlayışı sadece dünyamızda değil, ülkemizde de yaygınlaşıyor. Kentler, iç göçlerin de etkisiyle büyür, gelişir ve hizmet verilemeyecek biçimde karmaşıklaşırken, bir dönüşüm ihtiyacını da ortaya çıkarıyor. Günümüzde birçok büyük kent bir dönüşüm sancısı yaşıyor. Türkiye gibi deprem tehdidi altında bulunan ülkelerde ve bölgelerde bu kentsel dönüşüm özellikle büyük önem arz ediyor.

Yerel yönetim konusunu, farklı disiplinlerden yaklaşarak ele alabilecek akademisyenlerle, şeffaf, katılımcı, çevreye duyarlı, yenilikçi ve demokratik yerel yönetim anlayışının geliştirilmesi ve bu anlayışı benimseyen insanlar yetiştirilmesi Programın temel hedefidir. Gerek, yeni yerel yönetim anlayışı ve vizyonun geliştirilerek yaygınlaştırılması, gerek yerel yönetici adaylarının akademik birikimlerini bu yönde arttırıcı eğitimin, ülkenin geleceğine de katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Programın İçeriği

Tezsiz Program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Tezli Program, toplam 24 kredilik ders yükü (8 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • YYÖN 511 Kamu Yönetimi
 • YYÖN 513 Yerel Yönetimlerde Yönetim ve Organizasyon
 • YYÖN 515 Yerel Yönetimlerde Bütçe ve Uygulamaları
 • YYÖN 517 Seminer I
 • YYÖN 521 İmar Planı ve Uygulamaları
 • YYÖN 523 Yerel Yönetim Mevzuatı
 • YYÖN 531 AB ve Yerel Yönetimler
 • YYÖN 533 Stratejik Yönetim
 • YYÖN 529 - Yerel Yönetimlerde Bilgi ve İletişim Teknolojisi
 • YYÖN 539 - Kent Sosyolojisi
 • YYÖN 541 - Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler
 • Seminer Dersi
 • Bitirme Projesi / Tez

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-EA en az 55 puan)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı sureti
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (E-Devlet)
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu