Programın Amacı

MENU

Bilişim Sistemleri, teknolojik gelişmelere paralel olarak tüm alanlarda giderek artan yoğunlukta talep görmektedir. Sektördeki boşluğu doldurmak için yetiştirilecek kalifiye iş gücünün yanı sıra, bu alanda rekabet edebilecek bilgi birikimine sahip araştırmacı - uygulamacı akademik personele de yoğun ihtiyaç duyulmaktadır.

Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı’nın güncel teori ve uygulamaları temel alan ders programı; analitik düşünme ve problem çözme becerisini kazanmış, güncel donanım ve yazılım teknolojilerini kullanarak yeni sistemler geliştirebilecek, yönetim felsefelerinin ve iş süreçlerinin Bilişim Sistemleriyle destekleneceği etkin çözümler üretebilecek, mevcut çözümleri iyileştirebilecek, iletişim gücü yüksek, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefi güden profesyonel bireyler yetiştirmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Programda hedeflenen, kendisini sürekli geliştirebilen, toplumun ve sektörün sorunlarına yapıcı çözümler üretebilen bilişimciler yetiştirmek, bu alanda çalışmakta olan bireylerin gelişimine katkıda bulunmaktır.