Toplumsal ve Kültürel Çalışmalar

MENU
Toplumsal ve Kültürel Çalışmalar

Kuram, araştırma ve uygulamayı bir bütünlük içerisinde değerlendirecek olan Toplumsal ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı; sosyolojik, antropolojik ve kültürel kuramlar temelinde toplumsal cinsiyet, göç, gençlik, gelirin ve kaynakların dağılımı, toplumsal tabakalaşma, toplumsal hareketler, kültürel ve sosyal kimlikler, tüketim, din, medya, beden politikaları, gündelik hayatın dönüşümü, estetik ve kültürel üretim, kentleşme ve küreselleşme konuları üzerine odaklanacaktır.