Program Başkanının Mesajı

MENU

Maden işletmeciliği, taş ocakçılığı, otoyol, liman, metro-tünel, baraj, inşaat temel kazıları, petrol boru hattı yapımı, yeraltı sığınak, depo ve otopark inşaatları, yüksek yapıların kontrollü yıkımı ile diğer yeraltı imalat teknolojilerindeki kazı faaliyetlerinde patlatma çalışmaları kaçınılmazdır. Bu faaliyetlerdeki boyut ve kapasitelerin artışı, doğal olarak kullanılan patlayıcı madde miktarlarını arttırmaktadır. Bu tür faaliyetlerin yerleşim birimlerine yakın (hatta çoğu zaman içinde) olması, ister istemez ortaya çıkan yer sarsıntısı ve hava şoku dolayısıyla giderek artan ölçüde çevre sorunlarına neden olmaktadır. Bu durum, patlatmalı kazıdan beklenen ekonomik ve teknolojik sonuçların elde edilememesi bir yana, çevre sakinlerinin doğrudan can ve mal güvenliklerini etkileyebildiği gibi psikolojik bazı sorunların doğmasına da zemin hazırlamaktadır. Bu bağlamda, Patlayıcı Mühendisliği Yüksek Lisans Programımız, yukarıda ifade etmiş olduğumuz konulara sistematik bir yaklaşımla çözüm aramak üzere uzman teknik elemanların yetiştirilmesi amacı ile disiplinler arası bir program olarak açılmıştır. İnşaat, maden, jeoloji, jeofizik, Çevre, kimya, makine, bilgisayar gibi mühendislik alanları başta olmak üzere farklı disiplinlerden öğrenci adaylarına uygulamalı eğitimle uzmanlık kazandırmak temel hedefimizdir. Keza patlayıcı madde sektörünün lojistik yönetiminde görev yapan güvenlik elemanları ile üretim-satış, pazarlama gibi alanlar için de geçerli olabilecek esnekliğe sahiptir. Patlayıcı mühendisliğinin doğası gereği, teoriyle birlikte uygulamalı eğitim son derece önemlidir. Eğitim programımız iş yaşamında karşılaşılacak sorunlar, beklentiler ve gereksinimler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu nedenle, derslerimizin büyük kısmı uygulamalı olarak gerçekleştirilmekte ve öğrencilerimizin iş hayatına hazır hale gelmesine olanak sağlanmaktadır. Akademik kadromuzda yer alan kadrolu ve kısmi zamanlı öğretim elemanlarımız; akademik kariyerin yanı sıra sektörde fiili olarak faaliyet gösteren, konusunda uzman kişilerden oluşmaktadır. Kazandıkları uygulama deneyimi ile kariyerlerinde önemli farklılıklar yaratmış olacak mezunlarımızın; sektörde aranan, tercih edilen uzmanlar olarak yerlerini alacaklarına inancım tamdır.