Programın Yapısı

MENU

Katılımcılar program süresince eğitim yönetimi ve liderliği alanındaki güncel yaklaşım ve uygulamaları derinlemesine inceleyerek, bu alandaki uygulamaları analiz etme ve eğitim sistemine ve kurumlarına uyarlayabilecek fırsatlar elde edeceklerdir. Bunun için programın kadrosu Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde eğitim yönetimi ve liderliği alanında isim yapmış ve aynı zamanda Milli Eğitim Sisteminde deneyim edinmiş akademisyenlerden seçilmiştir.

Tezli program 24 kredilik ders ile bir yüksek lisans tezi, tezsiz program ise 30 kredilik ders ile bir bitirme projesinden oluşmaktadır. Öğrencilerin programdan mezun olabilmesi için toplam ders yükünü 4.00 üzerinden 2.00 not ortalaması ile tamamlaması ve yüksek lisans tezi/ bitirme projesinden başarılı olmaları gerekir. Tezsiz programdan tezli programa geçmek isteyenlerin ÜDS, KPDS ya da eşdeğer diğer sınavlardan en az 55, İstanbul Okan Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Birimi tarafından yapılan sınavdan en az 60 puan aldığını belgelemeleri ve üniversite Senatosunun belirleyeceği diğer koşulları karşılamaları gerekir.

Kontanjanlarımız:
Tezli program için: 15
Tezsiz program için: 25 x 3= 75