Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Yüksek lisans programına başvuruda aşağıdaki koşullar aranmaktadır:

  • Üniversitelerin 4 yıllık Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinden mezun olmak
  • ALES sınavından sayısal puan türünde en az 55 puan almak (Tezli programlar için - İlgili alan puanı)
  • Lisans not ortalaması en az 2
  • Mülakat sınavında başarılı olmak

Adayların genel başarı notu, ALES puanlarının % 50'si lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat değerlendirmesinde 100 üzerinden alınan notun % 30'unun hesaplanması sonucu bulunur. Genel başarı notunun alt sınırı her yıl Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. ALES puanı olmayan öğrenciler, sonraki dönemde ilk ALES sınavına girerek gerekli puanı almak şartıyla, özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler.

  • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
  • ALES sınavından en az 55 puan almış olmak (Tezli programlar için - İlgili alan puanı)
  • Not Çizelgesi (transkript); aslı veya noter tasdikli örneği ya da mezun olunan üniversiteden onaylı örneği
  • 3 adet vesikalık fotoğraf
  • Nüfus Cüzdanı
  • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

İstenilen belgelerin aslının ya da noter onaylısının haricinde getirilen belgeler ve fotokopileri
KABUL EDİLMEYECEKTİR.