Programın Amacı

MENU

Gastronomi; yemeği temel olarak ele alan, doğa ve beşeri bilimleri kapsayan bir bilim dalıdır. Yenilebilir tüm maddelerin, hijyenik ve sağlıklı olan ama bununla birlikte her zaman bazen sağlıklı olmasından önce azami damak ve göz zevkini amaçlayarak sofraya, yenmeye hazır hale getirilmesine kadar olan süreç gastronominin çalışma konusudur.

Günümüz toplumlarında var olan gastronomiyi anlamak için geçmişte yaşayan medeniyetleri, yaşam şekillerini, bölgenin coğrafik özelliklerini, meydana gelen savaş, açlık kıtlık gibi tüm tarihi olayları, toplumlar arası iletişimi, ticareti, toplumun dini inançlarını, yönetim şekillerini, sanatını, ekonomik gücünü ve yemeği hazırlarken kullanılan gıdaların kimyasal-fiziksel özelliklerini, yemek pişirme tekniklerini, sanatı, servis ve sunum tekniklerini, teknolojik gelişmeleri, genel sağlık bilgisini çok iyi bilmek gerekir. Çünkü gastronominin oluşumu bütünüyle bunların etkisi altındadır.

Gastronominin işlevi; temel ilkelere dayanarak, yiyecek haline dönüştürülebilecek her şeyi arayan, sağlayan ve hazırlayan herkese rehberlik sağlamaktır. Gastronomi; yemeğini hazırlamasında mesleği ne olursa olsun insanın arkasındaki gerçek motivasyon gücüdür.

Gastronomi, hijyenik, iyi düzenlenmiş, hoş ve lezzetli mutfak; yemek düzeni ve sistemi anlamına da gelir. Kısaca gastronomi yeme-içme bilimi ve sanatıdır şeklinde tanımlanabilir ama tam anlamıyla gastronomi; insanın beslenmesiyle ilgili olan herşeyin sistematik olarak incelenmesidir.

Gastronomi üretim ve tüketim boyutları altında sınıflandırıldığında şu tanımlar elde edilmektedir:

Gastronomi: Üretim Boyutu

  • Mükemmel yemek hazırlama, pişirme, sunma ve iyi masa hazırlama güzel sanatı ve bilimidir.
  • İyi yeme ile ilgili faaliyetler ve bilgi birikimidir.
  • Yemek pişirme ve aşçılık ile ilgili prensipler ve uygulamalardır.

Gastronomi: Tüketim Boyutu

  • İyi yiyecek ve içecekten hoşlanmaktır.
  • İyi yemek yeme konusunda abartılı aşktır.
  • Lüks yiyeceklere düşkünlük ve tutkudur.

Gastronomi: Üretim ve Tüketim Boyutu

  • Yiyecek hazırlama, sunma ve yemenin sanat ve bilimidir.
  • Belirli bölge ve ülkelerle ilgili, mutfak gelenek ve göreneklerini de içeren, iyi yiyecek ve yeme bilim ve sanatıdır.
  • Damak tadı ve iştah gibi zevkler amacı ile, deneme ve yanılmanın, tarihsel bilginin, kültürün, alışkanlığın, yeteneğin, emeğin, ihtimamın ve aşkın kazanılmış beğenilerimize uygun olarak ahenkli bir şekilde bir araya gelmesidir.

Geniş anlamı ile gastronomi; insan gönenci ve gıdasını ilgilendiren her konuda sağlanmış kapsamlı bilgi birikimidir. Bu nedenle gastronomiyi anlamak aynı zamanda toplumu da anlamak emektir. Çünkü toplumda yaşanan her türlü değişim gastronomiyi etkilemektedir.

Programın amacı da bu geniş yelpazeyi anlamlı kılacak profesyonelleri yetiştirmek üzere alanın zorunlu kıldığı disiplinler arası bir yaklaşımı benimseyerek sanatsal, kültürel ve teknolojik dönüşümlerle gastronomi arasındaki bağlantıyı bilimsel bir açıklıkla ele almaktır. Böylece programın, yaşadığı toplumun yemek kültürünü anlamlandırabilen, birikimini yeme-içme sektörüne aktarıp aydınlatıcı bir rol yüklenen, yeni teknolojileri kullanabilen ve bunların gastronomi hakkında fikir sahibi olan gastronomların yetiştirilmesine veya söz konusu birikimi akademik alanda kullanmak isteyen genç bilim insanlarının gelişmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Gastronomi sektörü, emeğin yoğun olarak kullanıldığı katma değeri yüksek birçok yan sektörü de harekete geçiren ve ekonominin canlanmasını sağlayan lokomotif bir sektör durumundadır.