Program Başkanının Mesajı

MENU

Sosyoloji temelli Toplumsal ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı’nda, toplumsal, kültürel, antropolojik, ekonomik, siyasi, teknolojik ve kültürel etkenlerin yarattığı hızlı dönüşümü takip edebilmek, değerlendirebilmek, anlamlandırabilmek ve yorumlayabilmek için zengin ders içerikleri ve çeşitliliği sunuyoruz. İçinde yaşadığımız, hem yaşamımızın her yönünü biçimlendiren hem de bizim biçimlendirdiğimiz toplumu anlayabilmek ve yorumlayabilmek, bizi her alanda bir adım ileri götürür. 2018-2019 eğitim-öğretim yılından bu yana öğrenci alan programımıza, disiplinler arası bir atmosferde dünü, bugünü ve geleceği inşa etmeye istekli, üniversitelerin tüm lisans bölümlerinden mezun adayların başvurularını kabul etmeye devam ediyoruz.

Prof. Dr. Esra Köten