Programın Amacı

MENU

İletişimin yaşamın her alanında artan stratejik önemi nedeniyle hem sektörel hem de akademik açıdan iletişim eğitimi almış profesyonellere ihtiyaç vardır. Bu programın birincil amacı, bu özellikleri bünyesinde taşıyan yetkin bireyleri yetiştirmek ve teşvik etmektir. Öğrencilerin, kendi bireysel amaçları doğrultusunda hareket ederek seçmiş oldukları uzmanlık alanında daha derinlemesine bir araştırma ve beceri geliştirme olanağına sahip olabilmesi için sektörel uzmanların danışmanlığıyla iç içe olan seçmeli dersler sunulmaktadır. Yüksek Lisans Programının, güncel teori ve uygulamaları temel alan ders programı; etkili iletişim kurabilen ve kişisel becerilere sahip, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefi güden profesyonel bireyler yetiştirmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Programda hedeflenen, kendisini sürekli geliştirebilen, toplumun ve pazarın sorunlarına yapıcı çözümler üretebilen iletişim bilimciler yetiştirmek ve sosyal bilim araştırma altyapısını oluşturup, ülkemizdeki reklam teorilerinin, araştırmasının ve eğitiminin gelişimine katkıda bulunmaktır.

Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla zorunlu ve seçmeli dersler, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.