Mimarlık (İngilizce)

MENU
Mimarlık (İngilizce)

İstanbul Okan Üniversitesi Mimarlık Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları, STMF, Mimarlık Bölümü bünyesinde sürdürülen doktora programı ile birlikte kurgulanmıştır. Mimarlık Yüksek Lisans Programları, farklı disiplinlerin bir araya geldiği bütünleşik ve çevre duyarlı, kentsel tasarım ölçeğinden tek yapı ölçeğine kadar mimarlık sorunlarını ele almaktadır.Tarihi çevre ve yapıların korunmasının kuramsal ve uygulaması programımızın alanlarından birisidir. Tasarım kültürünün farklı ölçeklerdeki teorik altyapısını ve kentlerimizdeki yansımaları tartışılmakta ve anlamaya ve çözümlemeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Tasarım teknolojilerini ve üretim biçimlerini yaratıcı, eleştirel ve çevreci düşünce ile ele almak ve çağdaş çözümler önermek programın amaçlarındandır.

Tezli Program, Mimarlık Lisans Bölümü mezunlarına ve yakın tasarım disiplinlerine açıktır. Program içeriği, tasarım atölyeleri ile teorik derslerden oluşmaktadır. Öğrenciler M.Sc – Mimarlık alanında Yüksek Lisans Diploması alarak mezun olurlar.