Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Başvuru Koşulları

 • Programa Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu, Spor Yönetimi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu, Hemşirelik ve Tıp Fakültesi mezuniyet diplomalarından birine sahip olan bireyler ile Lisansı Enstitü Yönetim kurulunca uygun görülenler kabul edilir.
 • ALES sınavından eşit ağırlık puan türünde en az 55 puan (İlgili alan puanı)
 • Lisans not ortalaması en az 2 olması,
 • Mülakat sınavında başarılı olmak,

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için - EA en az 55 puan)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı.
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • E-devletten İkametgâh ve Sabıka Kaydı
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

(Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)