Programın Amacı

MENU

Üretimin alt faaliyeti olarak Lojistik Yönetimi ile uluslararası ticaretin önemli bir işlevi, kaldıracı olan Tedarik Zinciri Yönetimlerinde, kesişen iş süreçleri ve kararların olmasına rağmen genel anlamda birbirinden farklı yapıda olup; lojistik, Tedarik Zincirinin sadece bir bileşeni olduğu; teknik, bilimsel süreç ve kavramların yer aldığı birer disiplinlerdir. Bu sebeple gerek ulusal gerekse uluslararası konumda hem sektörün gelişmesi hem de bunlardan hizmet alan müşteri memnuniyeti ve saygınlığının artması için sektöre, lojistik saha tecrübesi yoğun danışman desteğine sahip akademisyenlerimiz ile şirket çalışanlarına; yönetsel yetenekleri gelişmiş, eğitimli ve donanımlı/nitelikli iş gücü kazandırmayı hedeflemiştir.

Ülkemizin uluslararası arenada lojistik performans indeksine bakıldığında Eğitimli personellere ihtiyaç olduğu gözlenmektedir. Bu eğitim gerekliliği mevcut çalışanların kendilerini geliştirmesini de kapsamaktadır. Lojistik, Tedarik Zinciri ve Eğitime bakış açısını anlatan Sloganımız, “Lojistik nefes, tedarik zinciri ise hayattır. Bir nefesi hayata dönüştüren ise eğitimdir”.