Programın Amacı

MENU

Türkiye'nin küreselleşme sürecinde çağı yakalamasında önemli bir basamak haline gelen bilgi ve iletişim teknolojilerinin geniş tabana yayılması ve Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri olan turizmin geliştirilmesi ve ülkemize gelen turist miktarının artırılabilmesi için alt yapının geliştirilmesi ve özellikle benzer iklim şartlarına sahip Akdeniz kuşağı ülkeleriyle turizmde rekabet edebilmek için, konusunda uzman, kaliteli, modern bilimsel donanıma sahip sektör çalışanlarının yetiştirilmesi ve teşvik edilmesi gerekmektedir.

Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programında hedeflenen, öğrencilerin turizm endüstrisini tüm yönleriyle anlamalarını, bu konudaki bilgi düzeylerini artırmalarını ve küresel turizm vizyonu kazanmalarını sağlamanın yanında; bilgi işlem ve teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmelerin ışığında ve Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde, turizm kurumlarının ihtiyacı bulunan eğitimli, kendini yenilemeyi bilen, girişimci, dinamik, analitik düşünce becerisine sahip, çağdaş yöneticilerin Türk turizm sektörüne kazandırılmasıdır.