Program Başkanının Mesajı

MENU

Okan Üniversitesi Çeviribilim Master Programı, Türkiye'de ve yurt dışında çeviribilim alanında akademik çalışmalar yapmayı hedefleyen araştırmacılara yüksek lisans eğitimi sunmaktadır.

Ayrıca Türk üniversitelerinde mütercim tercümanlık programlarının ihtiyaç duyduğu bilimsel donanıma sahip akademik kadronun yetiştirilmesine de doğrudan katkı sağlamaktadır.

Program, öğrencilere çeviri teorisi, çeviri tarihi, çeviri eleştirisi ve uzmanlık alanlarındaki uygulamalar hakkında çeşitli dersler aracılığıyla araştırma konularına çeviribilim perspektifinden yaklaşmalarını sağlayacak bilimsel bir çerçeve sunar.

Programımız, çevirinin teorik ve pratik konularına ilgi duyan tüm alanlardan mezunlara açıktır. Programda İngilizce-Türkçe dışında, Rusça-Türkçe, Arapça-Türkçe ve Çince-Türkçe dil-kültür çiftleriyle de çalışmak mümkündür. Ancak, ana dili Türkçe olmayan veya yabancı uyruklu öğrencilerden hem Türkçe hem de İngilizce yeterliliklerinin en az B2 düzeyinde olması beklenmektedir.

Dil seçenekleri ve iyi tasarlanmış ders içeriklerinin yanı sıra, programımızın benzersiz yönlerinden biri, derslerin alanında ulusal veya uluslararası bilimsel dergilerde yayınları olan tanınmış öğretim üyeleri tarafından verilmesidir.