Mimarlık

MENU
Mimarlık

Mimar adaylarının liderlik ve girişimcilik vasıflarını geliştirici, uygulama (yaparak öğrenme) ağırlıklı bir eğitim modeli benimsenmektedir. Kuramsal derslerin pratik çalışmalarla bütünleştirilerek uygulandığı eğitimde; mimarlık alanının temel prensipleri işlenmekte, geniş bir disiplin yelpazesindeki seçmeli dersler ile öğrencilerin uzmanlaşabilmesi hedeflenmektedir. Eğitim sürecine uygulamacı mimarların etkin katılımı ile öğrencilerin gerçek dünya ile eğitim içinde karşılaştırılması ve onların meslek çevresi erken tanıması amaçlanmaktadır.

İngilizce Mimarlık Programı ile teori ve uygulamaya dayalı güncel ders programı ve uzman öğretim elemanlarıyla yukarıda belirtilen amaca ulaşılması hedeflenmektedir. Öğrencilerin, özellikle az enerji kullanımı ve çevre ile bilgi teknolojilerinde en yeni bilgilerle donanmış olarak yetiştirilmelerine özen gösterilmektedir. Bunun yanı sıra güncel bilişim, malzeme ve yapı teknolojilerine hâkim olmaları hedeflenmektedir. Bir yıl süreli İngilizce hazırlık eğitiminin ardından, 4 yıl süreyle tüm meslek derslerinin İngilizce olarak verilmektedir. Böylece öğrencilerin, yabancı dil ve mesleki beceriyle donatılması sağlanmış olacaktır.