Mimarlık

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Mimarlık
Program Türü: Tezli–Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Prof. Dr. Demet Irklı Eryıldız

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

İstanbul Okan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Mimarlık Yüksek Lisans Programları'nda ülkemizin gereksinimlerini karşılayacak çağdaş ve öncü Mimarlık konularında uzmanlık verilmesi hedeflenmektedir. Yüksek Lisans Programları, meslek pratiğinin içinde yer alan veya akademik hayata adım atmak isteyen mimarlara yönelik olarak, Bologna kararları ve süreci çerçevesinde mesleki “Yetkinlik” anlayışı kazanılması için gerekli araştırma ve eğitim olanaklarını sağlamaktadır. Yüksek Lisans Programları'ndan mezun olanlar, kazandıkları akademik yetilerin yanı sıra iş yaşamında gerekli güncel bilgi ve becerileri de kazanmış olacaklardır.

Programın İçeriği

Tezli Program, toplam 24 kredilik ders yükü (8 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz Program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • MIM 525Araştırma Yöntemleri
 • MİM 505Mimari Proje I
 • MİM 504Mimari Proje II
 • MİM 510Mimarlık Ve Kentsel Tasarımın Öncüleri: Erken 20. Yüzyıl
 • MİM 512Mimarlık Ve Sanatta Avangart Akımlar
 • MİM 514Çevresel Tasarım Morfolojisi
 • MİM 516İnşaat Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi
 • MİM 518Sürdürülebilirlik ve Yeşil Yapılar
 • MİM 520Mimarlıkta Kavramsal Çerçeve
 • MİM 526Sürdürülebilir Kentsel Tasarım Araştırmaları
 • MİM 528Mimarlık ve Cinsiyet
 • Seçmeli Ders 1
 • Seçmeli Ders 2
 • Seçmeli Ders 3
 • Tez / Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
 • ALES sınavından ilgili alanda en az 55 puan almış olmak (Sadece tezli programlar için)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı veya noter tasdiklisi, ya da mezun olunan üniversite onaylısı
 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı
 • Yabancı Dil Belgesi (YDS:55 veya ÖSYM tarafından ilgili tarihte eşdeğer sayılan sınavlardan alınan 55’e karşılık gelen puanlar) (İngilizce program için)
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu