Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Yalnızca Programın Yapısı başlığında belirtilen Mühendislik alanlarından Lisans Diploması almış öğrenciler kabul edilebilir. Başvuracak adaylar ALES sınavından en az (Sayısal) 55 puan almış olmalıdır.

  • Not Çizelgesi (transkript),
  • Nüfus Cüzdanı Sureti veya Noter Onaylı Sureti,
  • İkametgah Belgesi,
  • Askerlik Tecil Belgesi veya Terhis Belgesi,
  • Sabıka Kaydı,
  • 3 adet vesikalık fotoğraf,
  • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak,

Başvuru anında yeterli ALES puanına sahip olmayan öğrenciler, takip eden dönemde ilk ALES sınavına girerek gerekli puanı almak şartıyla, özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler.