Program Başkanının Mesajı

MENU

Sağlıkta Kalite Yönetimi Yüksek Lisans programda; sağlık hizmetlerinin sorunlarını görebilen ve saptayabilen, öncelikleri belirliyerek uygun planlamaları yapabilen, sürekli kendini yenileyen, uluslararası standartları uygulayabilen, kalite yönetim sistemi kapsamındaki modellerin sağlık kurumlarında kurulmasını, yürütülmesi ve denetimini yapabilen, sağlıkta akreditasyonun öneminin bilincinde olan donanımlı sağlık profesyonelleri yetiştirmek amaçlanmaktadır. Sağlıkta Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam 30 kredilik ders ve kredisiz bitirme projesinden oluşur. Sağlıkta Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, 30 kredilik ders ve kredisiz mezuniyet tezinden oluşur. Sağlıkta Kalite Yönetimi Yüksek lisans programını başlatan ilk üniversiteyiz ve bu programda hem sağlık yönetiminin temel bilgileri edinilmekte hem de kalite konusunda saha deneyimi olan hocalarımız tarafından teorik ve uygulama bilgileri öğrencilerimize aktarılmaktadır.