Güç Elektroniği ve Temiz Enerji Sistemleri

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Güç Elektroniği ve Temiz Enerji Sistemleri
Program Türü: Tezli
Program Dili: İngilizce
Program Başkanı: Doç. Dr. Ömer Cihan Kıvanç

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Enerji üretimi ve kullanımı sırasında ortaya çıkan sera gazları ve küresel ısınma, 'Temiz Enerji' konusunu çok önemli hale getirmiştir. Temiz enerji kaynaklarından elektrik enerjisi elde edilmesi ve bunun tüketiciye sunulması ve hatta depolanması ancak 'Güç Elektroniği' teknolojileri ile mümkün olabilmektedir. Bu programın temel amacı, son yıllarda yoğun Araştırma ve Geliştirme çalışmalarının yapıldığı ve geniş iş imkanlarının ortaya çıkmaya başladığı bu alanda, ihtiyaç duyulan Yüksek Mühendisleri yetiştirmektir.

Temiz enerji kaynaklarından elektrik enerjisinin üretilip verimli bir şekilde yararlanılmasında, Güç Elektroniği çok önemli bir rol üstlenmektedir. Elektriğin, elektroniğin ve kontrol teorisinin bir arada işlendiği elektrik enerjisinin dönüşümü ve kontrolüne dayanan karma bir alan olan Güç Elektroniği, sürekli olarak gelişen ve uygulama alanları genişleyen bir bilim dalıdır. Modern teknolojide kendisine önemli ölçüde yer bulmuş olan Güç Elektroniği, rüzgar türbinleri, güneş gözeleri, piezo-elektrik sistemleri, yakıt hücreleri ve yüksek gerilimli doğru akım iletimi gibi elektrik enerjisinin üretimi ve iletimi uygulamalarının yanında, robot teknolojisi, uçak - uzay teknolojisi, otomotiv teknolojisi, haberleşme sistemleri, elektrik motor kontrolü, kesintisiz güç kaynakları, elektrikli ve hibrit elektrikli taşıt tahrik sistemleri, sıcaklık - aydınlatma ve konum kontrolü, fabrika otomasyonu gibi bir çok uygulama alanlarında da kullanılmaktadır.

Yukarıda özetlenen konularda yetkinleşmiş, sektörün ihtiyacı olan teknik bilgi ile donatılmış, araştırmacı ve alanında uzman mühendis yetiştirilmek üzere, İstanbul OKAN Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde bir yüksek lisans programı hazırlanmıştır. Mezunların dünya çapında alanında en son gelişmeleri takip edebilmeleri ve dünyada bu alanda söz sahibi olabilmeleri için bu program İngilizce olarak 'Power Electronics and Clean Energy Systems' ismiyle açılmıştır. Bu yüksek lisans programının amacı aşağıdaki gibi özetlenmektedir;

 • Yüksek Lisans öğrencilerini, akademik ve araştırma kariyerine hazırlayacak bir program uygulamak,
 • Güç elektroniği ve temiz enerji sistemleri alanında öncü olmak,
 • Eğitim ve araştırmada yeni fırsatlar yaratmak,
 • Eğitim aldığı alandaki temel sorunlara çözüm arayan, insanlığın bilgi ufkunu genişletecek geleceğin akademisyen altyapısını yaratmak,
 • Sanayi kuruluşlarındaki olgun mühendislerin bilgilerini bu program ile yenilemek,
 • Sanayi sorunlarının çözümüne katılmak ve sanayimizin rekabetçiliğine katkı yapmak.

Programın İçeriği

Tezli Program, toplam 21 kredilik ders yükü (7 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • EEE521Advanced Topics in Engineering Mathematics
 • EEE523Clean Energy Technology and Energy Storage Systems
 • EEE525Advanced Power Electronics
 • EEE527Advanced Electric Drives
 • AUTO526 Autonomous Vehicles
 • AUTO523 Advanced Vehicle Dynamics
 • EEE524Electric and Hybrid Electric Vehicles
 • AUTO524 Vehicle Dynamics Control
 • EEE526DSP-Based Electromechanical Motion Control
 • ECE534 Digital System Design
 • EEE522Harmonics Analysis and Partial Differantial Equations
 • AUTO528 Vehicle Perception in ROS
 • AIE503Introduction to AI Engineering
 • AIE504Machine Learning
 • AIE505 Image Processing
 • AIE509Data Mining and Big Data
 • EEE571M.Sc. Thesis

Başvuru Belgeleri

Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Enerji Mühendisliği lisans derecesi almış öğrenciler kabul edilebilir. Bunun yanında, Makina Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programları mezunları da aşağıda belirtilen 'Bilimsel Hazırlık Programı' çerçevesindeki dersleri başarıyla tamamlamak koşuluyla ana programı takip edebilirler.

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-Sayısal en az 55 puan)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı sureti
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (E-Devlet)
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)
 • Yabancı Dil Belgesi (YDS:55 veya ÖSYM tarafından ilgili tarihte eşdeğer sayılan sınavlardan alınan 55’e karşılık gelen puanlar)

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

TANITIMLAR VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Program Başkanımız Anlatıyor

Öğrencilerimiz Anlatıyor


İlhan TOPKAYA - Güç Elektroniği ve Temiz Enerji Kaynakları Yüksek Lisans Programı
Yüksek lisans yapma sebebim Güç Elektroniği ve Batarya Sistemleri gibi konularda yeni görevler üstlenmem ve bahse konularda teorik anlamda bilgimi arttırmak istememdi. Özellikle Okan’ı seçmemdeki neden programın içeriğinin ihtiyacımı tam anlamıyla karşılaması ve iş hayatından tanıdığım Ramazan Nejat Tuncay hocamız ile birlikte çalışma fırsatını sunmasıydı. Özellikle teorik bilginin yanı sıra uygulama fırsatları sunması da bölümün en beğendim özelliğidir. Bölümde yüksek lisans yapmayı herkese tavsiye ederim.


Ali Sami GÖZÜKIRMIZI - Güç Elektroniği ve Temiz Enerji Kaynakları Yüksek Lisans Programı
Yüksek Lisana başlama asıl hedefim endüstride uyguladığımız çözümlerin akademik arka planlarını anlamak, yeni yöntemler öğrenmek ve bunları ürünleştirerek endüstriye sunmak. Hocalarımız ve okulun vizyonu endüstri ve akademinin el sıkışabildiği bir zemin hazırladı bizlere ki bu çok ender bulunan bir bakış açısı. Hem akademik anlamda hem de endüstriyel pazarda ülkemiz için katma değer olabilecek sistemlerin bu akademik kadro ile geliştirilebileceğine inancım tam. Mühendislik becerilerini geliştirmek isteyenlere Okan Üniversitesini tavsiye ederim.