Programın Amacı

MENU

Programın amacı; Yapay Zeka Mühendisliği alanında bilgisayar yazılımı tasarımı ve geliştirilmesi konusunda bilimsel ve teknik bilgi birikimini kazandırmak, bu alandaki gelişmeleri izleyebilecek ve uluslararası ortamlarda rekabet edebilecek düzeyde yabancı dil bilen, teknolojinin gereklerine uygun tasarımlar yapabilecek ve çözümler üretebilecek düzeyde analitik düşünme, problem çözme ve modelleme becerisine sahip araştırmacı mühendisler yetiştirmektir.