Programın Amacı

MENU

Okan Üniversitesi Çeviribilim Yüksek Lisans Programı, öncelikle ülkemizde çeviribilim ya da mütercim tercümanlık bölümlerinin ihtiyaç duyduğu bilimsel bilgi ve donanıma sahip araştırmacıların yetiştirilmesini amaçlar. Programımızda dersler, ulusal veya uluslararası bilimsel dergilerde yayınları olan uzman öğretim üyeleri tarafından verilir.