Gayrimenkul Finansmanı ve Değerleme (Uzaktan Eğitim)

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Gayrimenkul Finansmanı ve Değerleme Yüksek Lisans Programı
Program Türü: Tezsiz – Uzaktan Eğitim
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Doç. Dr. Birol Alas

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Gayrimenkul sektörü, emeğin yoğun olarak kullanıldığı katma değeri yüksek birçok yan sektörü de harekete geçiren ve ekonominin canlanmasını sağlayan lokomotif sektör durumundadır. Ancak, stratejik coğrafi konumuna, yüksek kalitede ara mal tedariki sağlayabilen güçlü bir yerel sanayiinin, gelişmiş altyapısının ve genç nüfusunun varlığına karşın Türkiye’nin doğrudan yatırımları cezbetmek ve iç pazarını geliştirmek konusunda oldukça düşük bir performans sergilediği açıktır. Bu noktada risklerin belirlenmesi, finansman olanaklarının çeşitlendirilmesi, mevzuat ve hukuksal çerçevede değişikliklerin hızla gerçekleştirilmesi ve değer tespitinin uluslararası standartlarda yapılması önem arz etmektedir. Sermaye piyasaları ile gayrimenkul piyasalarının birbirine entegre olması, profesyonel ellerle gerçekleştirilecek gayrimenkul projeleri sektördeki kaliteli ve planlı yapılaşma sürecine katkıda bulunacaktır. Halka açık sermaye yapısı, şeffaf yönetimleri ve işlemleri ile kayıt dışılık problemine çözüm getirecek ve yarattığı fonları tekrar ekonomiye kazandırmak suretiyle gayrimenkul yatırımlarının sermeye verimliliğini artıran GYO’ların önemi de her geçen gün artmaya devam edecektir.

Türkiye’de gayrimenkul çalışmaları, pazarlama ve değerleme alanında ön lisans ve bazı lisans programları içerisinde farklı dersler olarak verilmektedir. 2002 yılından itibaren kamulaştırma, satış, konut finansmanı (mortgage), özelleştirme, kredi dereceleme gibi alanlarda yaşanan değerleme sorunları, bu alanda düzenleme yapılmasını zorunlu kılmış, ilgili kuruluşlarca lisanslama çalışmaları başlatılmıştır. Ancak lisanslama sınavlarında başarı oranlarının son derece düşük olmasının nedeni bu konuda akademik eğitimlerin oluşturulmamasıdır. SPK ve Bankalar Birliği’nin Gayrimenkul Değerlemesi konularında çıkardıkları tebliğler Gayrimenkul Sektörünü düzenleyici nitelikte yapılanmalardır. Reel sektörü regüle edici bu düzenlemeler akademik alt yapının tamamlanmasını zorunlu hale getirmiştir.

Programda katılımcılara uygulama becerisinin kazandırılması hedeflendiğinden, kamu ve özel sektörde gayrimenkul geliştirme konularında bilimsel birikimi ve pratik deneyimi olan uzmanların katılımına da öncelik verilmiştir.

Programın İçeriği

Tezsiz program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • E-GYM567 Konuma Dayalı Veri Yönetimi ve Haritalama
 • E-GYM568 Kadastro ve Tapu Bilgisi
 • E-GYM569 Gayrimenkul Mevzuatı
 • E-GYM570 Gayrimenkul Değerleme ve Geliştirme
 • E-GYM571 Gayrimenkul Finansmanı
 • E-GYM573 Gayrimenkulün Toplumsal Boyutu
 • E-GYM560 İmar Uygulamaları
 • E-GYM561 Bilgisayar Uygulamalı İstatistik
 • E-GYM562 Proje Yönetimi
 • E-GYM572 Konumsal Analiz ve Sorgulamalar
 • Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı sureti
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (E-Devlet)
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

TANITIMLAR VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Öğrencilerimiz Anlatıyor


Evrim KÜLEKÇİ - Gayrimenkul Finansmanı ve Değerleme Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı
Mesleğime katkısı olacağını düşündüğüm bu bölüme kayıt olurken elbette Okan Üniversitesi'nin yaşadığım ilde olmasının bir avantaj olmasının yanında akademik kadrosunun yetkinliği üniversitenizi seçme sebeplerimdendir. Yüksek Lisansın akademik hayatta çok farklı bir yere sahip olması ve akademik düşünmeye sevk etmesi çok önemli olmakla birlikte sahip olduğunuz akademik kadronun da buna imkan tanıyan özgürlükçü yanının olduğunu görmek doğru tercih yaptığımın işareti olmuştur. Ayrıca her seferinde sorularımızı yanıtsız bırakmayan, sorunlarımıza çözüm olmak için gerekli gayret ve çabalarını esirgemeyen enstitü personellerine nezaketleri ve destekleri için teşekkürlerimi sunarım. Sorgulayan, araştıran, eleştiren özgür eğitim-öğretim yolunda Okan Üniversitesi'ne başarılar diliyorum.


Aysu EREN - Gayrimenkul Finansmanı ve Değerleme Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı

Gayrimenkul Değerleme alanında kendimi geliştirmek ve çalışmak için yüksek lisans yapıyorum. Önü açık bir meslek dalı olduğunu düşünüyorum. Derslerimize giren hocalarımızın samimiyeti ve bilgisi, sorduğum sorulara yanıt alabilmem ve hızlı iletişim kurabilmem güzel kazanımlar sağladı. Yeni başlayacak öğrenciler için bu bölümü ya da üniversiteyi tavsiye ederim. Pek çok üniversitede öğrenci hoca arasında bu kadar hızlı iletişim sağlanamıyor. Hocalarımız bu konuda çok anlayışlı.Program Başkanımız Anlatıyor