Gayrimenkul Finansmanı ve Değerleme

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Gayrimenkul Finansmanı ve Değerleme

Program Türü: Tezli – Tezsiz

Program Dili: Türkçe

Program Başkanı: Doç. Dr. Birol Alas

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

https://forms.okan.edu.tr/lisansustu-formu/gayrimenkul-finansmani-ve-degerleme-yukseklisans

Programın Amacı

Gayrimenkul sektörü, emeğin yoğun olarak kullanıldığı katma değeri yüksek bir çok yan sektörü de harekete geçiren ve ekonominin canlanmasını sağlayan lokomotif sektör durumundadır. Ancak, stratejik coğrafi konumuna, yüksek kalitede ara mal tedariki sağlayabilen güçlü bir yerel sanayiinin, gelişmiş altyapısının ve genç nüfusunun varlığına karşın Türkiye’nin doğrudan yatırımları cezbetmek ve iç pazarını geliştirmek konusunda oldukça düşük bir performans sergilediği açıktır. Bu noktada risklerin belirlenmesi, finansman olanaklarının çeşitlendirilmesi, mevzuat ve hukuksal çerçevede değişikliklerin hızla gerçekleştirilmesi ve değer tespitinin uluslar arası standartlarde yapılması önem arzetmektedir. Sermaye piyasaları ile gayrimenkul piyasalarının birbirine entegre olması, profesyonel ellerle gerçekleştirilecek gayrimenkul projeleri sektördeki kaliteli ve planlı yapılaşma sürecine katkıda bulunacaktır. Halka açık sermaye yapısı, şeffaf yönetimleri ve işlemleri ile kayıt dışılık problemine çözüm getirecek ve yarattığı fonları tekrar ekomomiye kazandırmak suretiyle gayrimenkul yatırımlarının sermeye verimliliğini artıran GYO’ların önemi de her geçen gün artmaya devam edecektir.

Türkiye’de gayrimenkul çalışmaları, pazarlama ve değerleme alanında ön lisans ve bazı lisans programları içerisinde farklı dersler olarak verilmektedir. 2002 yılından itibaren kamulaştırma, satış, konut finansmanı (mortgage), özelleştirme, kredi dereceleme gibi alanlarda yaşanan değerleme sorunları, bu alanda düzenleme yapılmasını zorunlu kılmış, ilgili kuruluşlarca lisanslama çalışmaları başlatılmıştır. Ancak lisanslama sınavlarında başarı oranlarının son derece düşük olmasının nedeni bu konuda akademik eğitimlerin oluşturulmamasıdır. SPK ve Bankalar Birliği’nin Gayrimenkul Değerlemesi konularında çıkardıkları tebliğler Gayrimenkul Sektörünü düzenleyici nitelikte yapılanmalardır. Reel sektörü regüle edici bu düzenlemeler akademik alt yapının tamamlanmasını zorunlu hale getirmiştir.

Programda katılımcılara uygulama becerisinin kazandırılması hedeflendiğinden, kamu ve özel sektörde gayrimenkul geliştirme konularında bilimsel birikimi ve pratik deneyimi olan uzmanların katılımına da öncelik verilmiştir.

Programın İçeriği

Tezli Program toplam 21 kredilik ders yükü (7 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

GMBA550 Konuma Dayalı Veri Yönetimi ve Haritalama

GMBA551 Kadastro ve Tapu Bilgisi

GMBA552 Gayrimenkul Mevzuatı

GMBA553 Gayrimenkul Değerleme ve Geliştirme

GMBA554 Gayrimenkul Finansmanı

GMBA566 Arazi Bilgi Sistemleri

GMBA556 Gayrimenkulün Toplumsal Boyutu

GMBA560 İmar Uygulamaları

GMBA561 Bilgisayar Uygulamalı İstatistik

GMBA562 Proje Yönetimi

GMBA563 İnşaat Teknolojileri

GMBA564 Finansal Yönetim

GMBA565 Ekonomi

Tez / Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi

ALES sınavından ilgili alanda en az 55 puan almış olmak (Sadece tezli programlar için)

Not Çizelgesi (transkript); aslı veya noter tasdiklisi, ya da mezun olunan üniversite onaylısı

3 adet vesikalık fotoğraf

Nüfus Cüzdanı

T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

https://forms.okan.edu.tr/lisansustu-formu/gayrimenkul-finansmani-ve-degerleme-yukseklisans