Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Yüksek Lisans Programı

Program Türü: Tezli / Tezsiz

Program Dili: Türkçe

Program Başkanı: Prof. Dr. Servet Bal

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

https://forms.okan.edu.tr/lisansustu-formu/cocuk-gelisimi

Programın Amacı

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı; 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, özel gereksinimli, akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç ve gelişimsel risk altındaki çocukların bilişsel, dil, motor, sosyal, duygusal, özbakım alanlarındaki becerilerini değerlendirebilen, gelişimsel tarama ve tanımlama yapabilen, gelişimsel destek/eğitim/müdahale programları hazırlayabilen, uygulayabilen, değerlendirebilen, çocuğun ailesine “Aile Merkezli” uygulamalarla gereksinimleri doğrultusunda danışmanlık verebilen, bu alanda görev yapan profesyonellerle işbirliği içerisinde çalışarak topluma nitelikli hizmet sunabilen yüksek donanımlı, yaşam boyu öğrenmeye istekli, toplumun değişen ve gelişen gereksinimleri doğrultusunda kendini yenileyebilen ve geliştirebilen, etkili iletişim kurabilen, eleştirel düşünme becerisi gelişmiş, yaratıcı, üretken, etik değerlere önem veren “Çocuk Gelişimi Uzmanı” yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Programın İçeriği

Tezli program, toplam 8 ders ve 24 krediden ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz program, toplam 10 ders ve 30 krediden ve bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • SAY512 - Biyoistatistik ve Karar Verme
 • SAY551 - Epidemiyoloji
 • ÇGE503 - Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Yöntemleri
 • ÇGE508 - Erken Çocukluk Dönemi Araştırmaları
 • ÇGE501 - Gelişim Kuramları ve Araştırmaları
 • ÇGE502 - Gelişim Psikolojisi ve Araştırmaları
 • ÇGE507 - Nitel Araştırma Yöntemleri
 • ÇGE511 - Erken Çocukluk Döneminde Eğitim Yaklaşımları, Programlar ve Uygulamalar
 • ÇGE512 - Çocuk Resimleri ve Değerlendirilmesi
 • ÇGE513 - Çocukluk Döneminde Oyun ve Oyun Araştırmaları
 • ÇGE514 - Çocuklarda Öğrenme Güçlükleri
 • ÇGE515 - Erken Çocukluk Döneminde Dil Gelişimi ve Değerlendirme Yöntemleri
 • ÇGE517 - Erken Okuryazarlık
 • ÇGE518 - Beyin ve Davranış
 • ÇGE520 - Sağlık Kuruluşlarında Çocuk
 • ÇGE521 - Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık
 • ÇGE522 - Özel Yetenekli Çocuklar
 • ÇGE523 - Çocukluk Döneminde Etkili Öğrenme Ortamları
 • ÇGE524 - Erken Müdahale Programları
 • ÇGE525 - Ölçek Geliştirme
 • ÇGE526 - Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • ÇGE527 - Aile Eğitimi ve Katılımı
 • ÇGE528 - Eğitimde Yönetim ve Liderlik
 • ÇGE554 - Gelişimsel Psikopatoloji
 • ÇGE565 - Değerler Eğitimi
 • ÇGE510 - Seminer
 • ÇGE529 - Tez
 • ÇGE530 - Proje

Başvuru Belgeleri

 • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdikli örneği
 • ALES Sonuç belgesi (Tezli Program - Eşit Ağırlık 55 puan),
 • Not Çizelgesi (transkript) aslı veya noter tasdikli / mezun olunan üniversite onaylı örneği (Lisans not ortalamasının 4lük sistemde en az 2.5 olması)
 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı örneği
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurma

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu