Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Yüksek Lisans Programı
Program Türü: Tezli / Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Şebnem Kurt

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı; 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, özel gereksinimli, akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç ve gelişimsel risk altındaki çocukların bilişsel, dil, motor, sosyal, duygusal, özbakım alanlarındaki becerilerini değerlendirebilen, gelişimsel tarama ve tanımlama yapabilen, gelişimsel destek/eğitim/müdahale programları hazırlayabilen, uygulayabilen, değerlendirebilen, çocuğun ailesine “Aile Merkezli” uygulamalarla gereksinimleri doğrultusunda danışmanlık verebilen, bu alanda görev yapan profesyonellerle işbirliği içerisinde çalışarak topluma nitelikli hizmet sunabilen yüksek donanımlı, yaşam boyu öğrenmeye istekli, toplumun değişen ve gelişen gereksinimleri doğrultusunda kendini yenileyebilen ve geliştirebilen, etkili iletişim kurabilen, eleştirel düşünme becerisi gelişmiş, yaratıcı, üretken, etik değerlere önem veren “Çocuk Gelişimi Uzmanı” yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Programın İçeriği

Tezli program, toplam 8 ders ve 24 krediden ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz program, toplam 10 ders ve 30 krediden ve bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • SAY512 - Biyoistatistik ve Karar Verme
 • SAY551 - Epidemiyoloji
 • ÇGE503 - Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Yöntemleri
 • ÇGE508 - Erken Çocukluk Dönemi Araştırmaları
 • ÇGE501 - Gelişim Kuramları ve Araştırmaları
 • ÇGE502 - Gelişim Psikolojisi ve Araştırmaları
 • ÇGE507 - Nitel Araştırma Yöntemleri
 • ÇGE511 - Erken Çocukluk Döneminde Eğitim Yaklaşımları, Programlar ve Uygulamalar
 • ÇGE512 - Çocuk Resimleri ve Değerlendirilmesi
 • ÇGE513 - Çocukluk Döneminde Oyun ve Oyun Araştırmaları
 • ÇGE514 - Çocuklarda Öğrenme Güçlükleri
 • ÇGE515 - Erken Çocukluk Döneminde Dil Gelişimi ve Değerlendirme Yöntemleri
 • ÇGE517 - Erken Okuryazarlık
 • ÇGE518 - Beyin ve Davranış
 • ÇGE520 - Sağlık Kuruluşlarında Çocuk
 • ÇGE521 - Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık
 • ÇGE522 - Özel Yetenekli Çocuklar
 • ÇGE523 - Çocukluk Döneminde Etkili Öğrenme Ortamları
 • ÇGE524 - Erken Müdahale Programları
 • ÇGE525 - Ölçek Geliştirme
 • ÇGE526 - Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • ÇGE527 - Aile Eğitimi ve Katılımı
 • ÇGE528 - Eğitimde Yönetim ve Liderlik
 • ÇGE554 - Gelişimsel Psikopatoloji
 • ÇGE565 - Değerler Eğitimi
 • ÇGE567 - Çocuk Gelişiminde Klinik Uygulamalar
 • ÇGE568 - Çocuk ve Felsefe
 • ÇGE569 - Cinsel Gelişim ve Eğitim Programları
 • ÇGE570 - Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitim Programları
 • ÇGE510 - Seminer
 • ÇGE529 - Tez
 • ÇGE530 - Proje

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-EA en az 55 puan)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı sureti
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (E-Devlet)
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

TANITIMLAR VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Program Başkanımız Anlatıyor

Öğrencilerimiz Anlatıyor


Mine SAYIN – Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Yüksek Lisans Programı
İstanbul Okan Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi yüksek lisans bölümü akademik destek, öğrenci odaklı yaklaşımı ve bölüm hocalarının bilgi ve deneyim noktasında değerli bir kadrosunun bulunması sebebiyle tercihim oldu. Tercih ettikten sonra gerek ders aşamasında gerek tez döneminde hem okulun hem de hocalarımın desteği çok büyük oldu. Mezun olduktan sonra hala okul ve bölüm hocalarım ile mesleki görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Mesleki deneyim açısından bilgi, donanım ve tecrübe desteğinin iş hayatıma katkısı bulundu. Bu alanda uzmanlaşmak isteyen her meslektaşıma tavsiye ederim.


Nuran KORKMAZ ODABAŞ – Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Yüksek Lisans Programı
Uzmanlık alanımı ve araştırma becerilerimi geliştirmek, alanımda profesyonel bir ağ oluşturmak, kişisel gelişim, akademik tutku, yeni perspektifler kazanma, ilgi alanımdaki konuları daha derinlemesine keşfetme nedenleriyle yüksek lisans eğitim sürecimi başlattım. Kaliteli ve deneyimli akademik kadrosu, uygulamalı eğitim yaklaşımı, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerini destekleyici imkânları nedeniyle; birçok seçenek arasında Okan Üniversitesi’ni tercih ettim. Okan Üniversitesi’ni tercih etmek, hayatımdaki en doğru tercihlerden birisiydi. Siz de hedeflerinize ulaşmak istiyorsanız, Okan Üniversitesi’ni kesinlikle tavsiye ederim.


Çağla Şeyma ŞAHİN – Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Yüksek Lisans Programı
Lisans eğitimini İstanbul Okan Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nde tamamladım. Lisans eğitiminden aldığım dersler, derslerin içeriği, uygulamalı dersler, farklı alanlarda yapılan stajlar ve akademik kadrosundan çok memnun kaldığım için yine İstanbul Okan Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans programından devam etmek istedim. İki yıldan beri özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çocuk gelişimci olarak çalışıyorum. Lisans eğitimim çok donanımlı ve bizi mesleğe çok iyi hazırladığı için mesleğe hazır ve ne yapmam gerektiğini bilerek işe başladım. Çevremde bulunan üniversiteye hazırlanan veya yüksek lisans programına devam etmek isteyen kişilere İstanbul Okan Üniversitesi’ni tavsiye ediyorum.Program Tanıtım Toplantımız