Programın Amacı

MENU

Okul öncesi eğitimin ülkemizde son yıllarda gelişen bir alan olması nedeniyle bu alanda lisansüstü eğitime sahip kişilerin sayısı oldukça azdır. Bu bağlamda eğitim kurumlarında okul öncesi öğretmenliği alanında uzmanlık niteliklerine sahip öğretmen ve yönetici ihtiyacı güncel bir sorun olarak varlığı devam ettirmektedir. Okul Öncesi Eğitimi yüksek lisans programının temel amacı, alanlarıyla ilgili bilimsel bilgi ve becerilerle donatılmış, okul öncesi eğitimi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapabilecek düzeyde uzmanlık niteliklerine sahip öğretmen, yönetici, uzman ve araştırmacılar yetiştirmektir.