Mezuniyet Şartları

MENU

Tezli Program

Programdan mezun olabilmek için, toplam ders yükünün 4.00 üzerinden 2.50 not ortalaması ile tamamlanması, seminer ve yüksek lisans tezinden başarılı olması, alanıyla ilgili;(dinleti, sunum, seminer vb.) bir etkinlikte bulunması gerekmektedir. Tezli YL Programından mezun olanlar uzmanlık alanında 'Yüksek Lisans Diploması' alırlar.

Tezsiz Program

Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için öğrencilerin, toplam krediyi 4.00 üzerinden en az 2.50 not ortalaması ile tamamlamaları ve hazırladıkları Seminer ile Bitirme Projesinden başarılı olmaları gerekmektedir. Bilişim Sistemleri Tezli ya da Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olanlar 'Yüksek Lisans Diploması' alırlar.