Mezuniyet Şartları

MENU

Programdan mezun olabilmek için, toplam ders yükünün 4.00 üzerinden 2.00 not ortalaması ile tamamlanması, yüksek lisans tezi veya bitirme projesinden başarılı olunması gerekmektedir. Programdan mezun olanlar Toplumsal ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans derecesine sahip olacaklardır.