Mezuniyet Şartları ve Kariyer Olanakları

MENU

Tezli Program

Programdan mezun olabilmek için, toplam ders yükünün 4.00 üzerinden 2.50 not ortalaması ile tamamlanması, seminer ve yüksek lisans tezinden başarılı olması, yüksek lisans çalışmalarından ulusal ve/veya uluslararası sempozyum bildirisi veya ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergi makalesi olarak en az 1 akademik yayın yayınlamış veya kabul edilmiş olması gerekmektedir. Tezli YL Programından mezun olanlar uzmanlık alanında 'Yüksek Lisans Diploması' alırlar.

Tezsiz Program

Programdan mezun olabilmek için, toplam ders yükünün 4.00 üzerinden 2.50 not ortalaması ile tamamlanması, bitirme projesinin başarılı olması gerekmektedir. Yapay Zeka Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olanlar 'Yüksek Lisans Diploması' alırlar.