Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Yüksek Lisans programına başvuruda aşağıdaki koşullar aranmaktadır.

 • Programa Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ve Eğitim Fakültesi lisans diploması olan bireyler ile Lisansı Enstitü Yönetim kurulunca uygun görülenler kabul edilir.
 • ALES sınavından sayısal puan türünde en az EA 55 puan (İlgili alan puanı)
 • Lisans not ortalaması en az 2,
 • Mülakat sınavında başarılı olmak,
 • Adayların genel başarı notu, ALES puanlarının % 50 si lisans not ortalamasının % 20 si ve mülakat değerlendirmesinde 100 üzerinden alınan notun % 30 unun hesaplanması sonucu bulunur. Genel başarı notunun alt sınırı her yıl Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Adayların genel başarı notu, ALES puanlarının % 60 ı ve mülakat değerlendirmesinde 100 üzerinden alınan notun % 40 ının hesaplanması sonucu bulunur. Genel başarı notunun alt sınırı her yıl Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Gerekli Belgeler

 • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
 • ALES sınavından en az 55 puan almış olmak (İlgili alan puanı)
 • Not Çizelgesi (transkript) aslı veya noter tasdiklisi ya da mezun olunan üniversite onaylısı
 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

Kontenjanımız 20 kişiliktir.
Eğitim, Mecidiyeköy ve Kadıköy yerleşkelerinde yapılacaktır.