Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Başvuru Koşulları

  • Dört yıllık bir lisans diplomasına sahip olmak
  • Yabancı dil belgesi en az 55 puan
  • ALES sınavından en az 55 puan almak (Tezli YL programı için)

Başvuru Belgeleri

  • Dört yıllık lisans diploması (noter onaylı) veya e-devletten mezuniyet belgesi
  • ALES sınavından ilgili alanda en az 55 puan almış olmak (Sadece tezli programlar için)
  • Not Çizelgesi (transkript); aslı veya noter tasdiklisi, ya da mezun olunan üniversite onaylısı
  • 1 adet vesikalık fotoğraf
  • Nüfus Cüzdanı
  • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formlarını doldurmak
  • Yabancı dil sınavından en az 55 almış olmak