Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU
  • Lisans mezunu olmak
  • ALES sınavından asgari 55 (Eşit Ağırlıklı) puana sahip olmaktır (Güzel Sanatlar veya Sanat Tasarım Fakültelerinden mezun olmayan adaylar)

Not: Eğitim dilinin Türkçe olması planlanan programa giriş için başvuracak adayların başarı notu lisans not ortalamasının %3 0’u ve en az 70/100 olmak koşuluyla seviye tespit sınav sonucunun % 70’i alınarak hesaplanır. Başarı sıralaması, en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır. Gerektiğinde, ilgili sanat dalının özelliğine bağlı olarak başvuru alanlarının sınırlandırılması, kontenjanların alanlara göre dağılımıyla ilgili Enstitü Kurulunun önerisiyle Üniversite Senatosu tarafından yapılır. İlan edilen Yüksek Lisans programlarına kontenjan dahilinde kabul edilen öğrencilerin listeleri, Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğü tarafından açıklanır.

ALES puanına göre kabul edilen (Güzel Sanatlar veya Sanat Tasarım Fakültelerinden mezun olmayan adaylar) adaylar için ALES puanının %30’u, lisans not ortalamasının % 20’si ve sözlü görüşme ve dosya değerlendirme sınavının % 50’si; ALES puanına göre kabul edilmeyen öğrencilerden (Güzel Sanatlar veya Sanat Tasarım Fakültelerinden mezun olan adaylar) lisans not ortalamasının % 30’u, sözlü görüşme ve dosya değerlendirme sınavının % 70’i alınarak hesaplanır.

Programa devam eden öğrenciler belirli yönetmelikler çerçevesinde ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve başvuru süresi içinde hareket edilmesi durumunda belirli derslerden muaf olabilirler.