Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Başvuru koşulları

  • Programa Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir.
  • Bu programların dışında Rehberlik ve Psikoloji Danışmanlık, Psikoloji, Özel Eğitim ya da Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme alanındaki lisans programlarından mezun olanlar bilimsel hazırlık programına kabul edilebilirler.

Başvuru için gerekli belgeler

  • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
  • ALES sınavından en az 55 puan almış olmak (Tezli programlar için)
  • Ulusal ve / veya uluslararası kuruluşlar tarafından (TOEFL vb.) yapılan sınavlarda ya da İstanbul Okan Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından yapılan sınavda en az 50 ve eşdeğer düzeyde puan aldığını gösterir belge
  • Not Çizelgesi (transkript) aslı veya noter tasdiklisi ya da mezun olunan üniversite onaylısı
  • 3 adet vesikalık fotoğraf
  • Nüfus Cüzdanı
  • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

İstenilen belgelerin aslının ya da noter onaylısının haricinde getirilen belgeler ve fotokopileri
KABUL EDİLMEYECEKTİR.